Tag Archives: Okul Öncesinde Dil Gelişimi

Okul Öncesinde Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Etkileri

Okul Öncesinde Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Etkileri Okul Öncesinde Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Etkileri

Okul öncesinde Oyun Çocuğun Dil Gelişimini Olumlu Yönde ETkilemektedir.

Çocuk oyun ortamında yeni öğrendiği sözcüklerle anlatma, konuşma becerisini arttırır. Düzgün cümleler kurma alışkanlığı kazanır. Arkadaşlarını dinlemeyi ve anlamayı öğrenir. Soru sormayı, yeni bilgiler edinmeyi, bilgilerini başkalarına aktarma yetisini gelişti rir. Çocuk, oyun anında sesleri, tonlamaları, doğaçlamayı, kafiyeleri, sözcükleri konuşma imkanı bulabilir. Özellikle dramatik oyunlar, sözcük sayısının artmasına, daha uzun cümleler kurarak konuşmasına, daha zengin bir kelime hâzinesine yol açmaktadır.